Artykuły

Natialia Ostrowska, 30-10-2014, 11:35
Pracodawca może zobowiązać pracowników do odbierania telefonów służbowych poza godzinami pracy, ale wówczas zobowiązanie takie należy uznać za nadgodziny lub dyżur.
Natialia Ostrowska, 25-09-2014, 11:40
Każda nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika może być uznana przez pracodawcę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, co może spowodować wręczenie podwładnemu dyscyplinarki.
Sebastian Żywicki, 22-09-2014, 09:16
Jedną z podstawowych obaw kobiet wracających z urlopu macierzyńskiego, jest to, że wkrótce po powrocie zastaną na biurku wypowiedzenie. Ostatnie raporty Państwowej Inspekcji Pracy pokazują jednak, że nie taki pracodawca straszny, jak go malują.
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska