Artykuły

Sebastian Żywicki, 15-07-2014, 09:55
Jedną z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Jak się okazuje, za takowe może być uznane także niestosowanie się do zaleceń lekarza podczas zwolnienia chorobowego.
Sebastian Żywicki, 15-07-2014, 09:51
Związki zawodowe pomagają pracownikom bronić ich praw i interesów. Związek taki założyć może każdy. Czy jednak zawsze założenie związku zawodowego jest legalne i zapewnia pełnię związanych z nim praw?
Sebastian Żywicki, 07-07-2014, 10:58
Zbliża się okres urlopów, w związku z czym część pracowników chciałaby z pewnością skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. Czym one są i komu przysługują?
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 10 lutego 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska