Artykuły

Natialia Ostrowska, 25-09-2014, 11:40
Każda nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika może być uznana przez pracodawcę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, co może spowodować wręczenie podwładnemu dyscyplinarki.
Sebastian Żywicki, 22-09-2014, 09:16
Jedną z podstawowych obaw kobiet wracających z urlopu macierzyńskiego, jest to, że wkrótce po powrocie zastaną na biurku wypowiedzenie. Ostatnie raporty Państwowej Inspekcji Pracy pokazują jednak, że nie taki pracodawca straszny, jak go malują.
Sebastian Żywicki, 04-09-2014, 10:14
Jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie go za wypowiedzeniem . W jaki sposób pracodawca powinien złożyć oświadczenie woli w tym przedmiocie, żeby było ono skuteczne?
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 10 lutego 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska