Artykuły

Sebastian Żywicki, 11-06-2015, 12:44
Zgodnie z art. 183b § 1 pkt 2 in principi Kodeksu pracy, za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika, którego skutkiem jest w szczególności niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę. Jednak czy zawsze różnicę w wysokości wynagrodzenia należy uznać za działanie dyskryminujące? Pod tym względem interesująca jest sprawa rozpatrywana jakiś czas temu przez Sąd Najwyższy.
Sebastian Żywicki, 13-04-2015, 09:12
Gdzie pracodawca nie może, tam pracownika pośle, parafrazując stare przysłowie. Jednak żeby maksymalnie się zabezpieczyć, pracodawcy wykupują polisy ubezpieczeniowe dla swoich pracowników. Czy od takiej polisy trzeba odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy?
Sebastian Żywicki, 26-02-2015, 07:03
Pobicie w zakładzie pracy, chociaż nie zdarza się często, niestety czasem może mieć miejsce. Kiedy będzie ono wypadkiem przy pracy, który uprawnia do utrzymania zasiłku?
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska