Artykuły

Sebastian Żywicki, 27-08-2015, 06:20
Jak stanowi art. 97 Kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Co powinno zawierać takie świadectwo?
Sebastian Żywicki, 30-07-2015, 08:37
Od pewnego czasu zapowiadana jest nowelizacja kodeksu pracy, w wyniku której maksymalny wymiar umowy na czas określony wynosić będzie 33 miesiące. Jednak już teraz pracownicy zatrudnieni na długoletnich umowach na czas określony nie powinni być traktowani gorzej od swoich kolegów, którzy mają umowę na czas nieokreślony.
Sebastian Żywicki, 11-06-2015, 12:44
Zgodnie z art. 183b § 1 pkt 2 in principi Kodeksu pracy, za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika, którego skutkiem jest w szczególności niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę. Jednak czy zawsze różnicę w wysokości wynagrodzenia należy uznać za działanie dyskryminujące? Pod tym względem interesująca jest sprawa rozpatrywana jakiś czas temu przez Sąd Najwyższy.
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska