Artykuły

Sebastian Żywicki, 13-04-2015, 09:12
Gdzie pracodawca nie może, tam pracownika pośle, parafrazując stare przysłowie. Jednak żeby maksymalnie się zabezpieczyć, pracodawcy wykupują polisy ubezpieczeniowe dla swoich pracowników. Czy od takiej polisy trzeba odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy?
Sebastian Żywicki, 26-02-2015, 07:03
Pobicie w zakładzie pracy, chociaż nie zdarza się często, niestety czasem może mieć miejsce. Kiedy będzie ono wypadkiem przy pracy, który uprawnia do utrzymania zasiłku?
Natialia Ostrowska, 15-01-2015, 08:44
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2014r. (sygn SK 26/12) zaspokojenie roszczeń pracownika zwiazanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umpwy o pracę bez wypowiedzenia nie zawsze musi wykluczać możliwość dodatkowego dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej.
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska