Artykuły

Sebastian Żywicki, 11-01-2016, 09:02
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika. Co to w praktyce oznacza?
Sebastian Żywicki, 16-11-2015, 09:22
Pewien pracodawca udzielał pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, takich jak karty multisport, wczasy pod gruszą itp. Czy wartość takich świadczeń, przyznawanych bez rozważenia sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej pracowników, powinna być wliczana do podstawy obliczania składek na ZUS?
Sebastian Żywicki, 15-10-2015, 10:13
Wokół zakończenia stosunku pracy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest to, że jeśli wypowiedzenie od umowy o pracę nie zostanie wręczone osobie, którą się zwalnia, to jest ono nieskuteczne; stąd też często pracownicy odmawiają przyjęcia wypowiedzenia. Czy rzeczywiście nieprzyjęcie wypowiedzenia czyni je nieskutecznym?
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska