Artykuły

Sebastian Żywicki, 26-02-2015, 07:03
Pobicie w zakładzie pracy, chociaż nie zdarza się często, niestety czasem może mieć miejsce. Kiedy będzie ono wypadkiem przy pracy, który uprawnia do utrzymania zasiłku?
Natialia Ostrowska, 15-01-2015, 08:44
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2014r. (sygn SK 26/12) zaspokojenie roszczeń pracownika zwiazanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umpwy o pracę bez wypowiedzenia nie zawsze musi wykluczać możliwość dodatkowego dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej.
Natialia Ostrowska, 08-01-2015, 11:31
Zdaniem Sądu Najwyższego (II PK 298/10) pracodawca nie może bez żadnych ograniczeń rozwiązać umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska