Artykuły

Sebastian Żywicki, 18-09-2017, 07:54
Zachorować zdarza się niestety każdemu - a to oznacza nieobecność w pracy. Pół biedy, jeżeli zakończy się to kilkudniowym zwolnieniem. Co jednak, gdy nieobecności powtarzają się i są dotkliwe dla pracodawcy? Czy może to stanowić podstawę wypowiedzenia umowy?
Michał Kubiak, 23-02-2017, 09:32
Po nowelizacji przepisów kodeksu pracy z dnia 22.02.2016 r. zmianie uległy zasady oraz terminy dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony.
Sebastian Żywicki, 20-02-2017, 10:01
Wielu pracodawców przed Świętami wypłaca pracownikom premie lub oferuje im bony towarowe. Należy jednak uważać, przygotowując takie świadczenia - czasem bowiem mogą być one uznane za przychód, a wtedy podlegać będą oskładkowaniu. Czy w takim wypadku kwotę owych składek zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodów?
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska