Artykuły

Sebastian Żywicki, 25-07-2016, 08:52
Niektórzy pracodawcy, w szczególności prowadzący działalność poza granicami Polski, proponują pracownikom określenie w umowie wynagrodzenia w kwocie netto, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wszelkie podatki i składki uiszczać będzie pracodawca, a kwota przeznaczona na te zaliczki i podatki nie będzie stanowiła części wynagrodzenia. Jednocześnie pracownik zrzeka się prawa do zwrotu nadpłaty w podatku w przypadku jej wystąpienia. Czy takie zapisy są zgodne z prawem?
Sebastian Żywicki, 30-05-2016, 10:54
Niestety, chociaż to pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika, nie każdy wywiązuje się z tego obowiązku. Dla pracownika może to rodzić problemy, szczególnie w przypadku dochodzenia przed sądem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy w takim przypadku pracownik jest bezsilny?
Sebastian Żywicki, 11-01-2016, 09:02
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika. Co to w praktyce oznacza?
 

Prawo pracy - jest to zakres prawa obejmujący regulacje w obrębie stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy

 
Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów.
ul. 3 Maja 27/3, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, Polska